Уважаеми Работодатели, "СТМ - Търговище" ЕООД има удоволствието да Ви представи on-line оферта за обслужване от служба по трудова медицина

Ако ползвате формата по-долу като пример и ни изпратите съответните данни на електронния адрес ще получите отговор в най-кратък срок.
Вашите данни ще се съхраняват съгласно Закона за защита на личните данни.

Име:
ЕИК:
Адрес:
Основна дейност:
Брой обекти:
Брой работещи /средно годишно/:
Наличие на служител по БЗР:
Наличие на документация по условия на труд:
Наличие на актуална Оценка на риска:

По ваше желание можем да :
Организираме измервания на Фактори на Работната Среда и ел.безопасност
Организираме предварителни и периодични медицински прегледи
Организираме и проведем първоначално и периодично обучение по ЗБУТ
Консултираме Работодателя при въвеждане на ново технологично оборудване
Разработим програма за промоция и превенция на здравето
Разработим програма за обучение и взаимопомощ при бедствия и аварии
Попълване на декларация по чл. 15, чрез специализиран софтуер и електронен подпис
Допълнителни данни и изисквания:

www.stmtg.org                                                                                                                                      All rights reserved.
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЪРГОВИЩЕ

Нашият адрес

гр. Търговище

ул. Г.Бенковски 1

вх. А, ет. 2, офис 3

тел.: 0601/88899

мобилни: 089 5414541

087 8959694

www.stmtg.org

e-mail: stm_targovishte@mail.bg

Web Page Maker, create your own web pages.