СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ТЪРГОВИЩЕ
www.stmtg.org                                                                                                                                      All rights reserved.
Оценка на риска
за информация в услуги
Фирмен профил

Служба по трудова медицина - Търговище е единствената регистрирана служба на територията на област Търговище.

В службата по трудова медицина работят висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на Трудовата медицина.

Службата разполага с модерен софтуер и технологично оборудване за оптимизиране на работния процес.
Комплексно обслужване
за информация в услуги
Анализ на здравословното състояние
за информация в услуги
      Уважаеми Дами и Господа,
    „СТМ – Търговище” ЕООД е на разположение на работодателите за обслужване на техните работещи в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр.14 от 2008г.)
   „СТМ – Търговище” ЕООД е регистрирана в Министерството на здравеопазването, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – Удостоверение № 451/26.04.2010г.
   "СТМ - Търговище" ЕООД консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
    1. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
   2. Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
    3. Приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Абонаментно обслужване
за информация в услугиДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И СЪЗДАЙТЕ ЕДНО БЪДЕЩО СЪТРУДНИЧЕСТВО !
Здравни досиета
за информация в услуги

Обучение
за информация в услуги
Анализ на работната среда
за информация в услуги
Заключение за
пригодност
за информация в услуги
Здравни досиета
за информация в услуги
Измервания на ФРС
за информация в услуги
Ел. измервания
за информация в услуги
Инструкции за
безопасност при работа
за информация в услуги
Медицински прегледи
за информация в услуги
Предпазни средства
за информация в услуги
Проф. заболявания
за информация в услуги
Разследване на
трудови злополуки
за информация в услуги
Нашият адрес

гр. Търговище

ул. Г.Бенковски 1

вх. А, ет. 2, офис 3

тел.: 0601/88899

мобилни: 089 5414541

087 8959694

www.stmtg.org

e-mail: stm_targovishte@mail.bg
Web Page Maker, create your own web pages.